Ordine de zi
1.
Depunerea jurământului de către doamna Untea Georgiana, consilier supleant validat prin Încheierea Judecătoriei Sectorului 1 – Secția a II – a Civilă din data de 29 august 2023, pronunțată în dosarul nr. 34146/299/2023

2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului termoenergetic pe conturul instalațiilor de transport și distribuție a energiei termice, operate de către Compania Municipală Termoenergetica București S.A. pentru anul 2022
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia pentru utilități publice și salubritate
- Comisia juridică şi de disciplină

4.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului București pe anul 2023
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia juridică şi de disciplină

Amendament Primar General

Lista sedintelor CGMB
Total sedinte in baza de date: 450