Ordine de zi
2.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 692/18.10.2018 privind aprobarea proiectului ”Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 1” și a cheltuielilor legate de proiect
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de transport și mobilitate urbană
- Comisia juridică şi de disciplină

3.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 691/18.10.2018 privind aprobarea proiectului ”Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 10” și a cheltuielilor legate de proiect
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de transport și mobilitate urbană
- Comisia juridică şi de disciplină

4.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 742/30.10.2018 privind aprobarea proiectului ”Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 21” și a cheltuielilor legate de proiect
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de transport și mobilitate urbană
- Comisia juridică şi de disciplină

5.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 743/30.10.2018 privind aprobarea proiectului ”Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25” și a cheltuielilor legate de proiect
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de transport și mobilitate urbană
- Comisia juridică şi de disciplină

6.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 740/30.10.2018 privind aprobarea proiectului ”Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 32” și a cheltuielilor legate de proiect
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de transport și mobilitate urbană
- Comisia juridică şi de disciplină

7.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 640/26.09.2018 privind aprobarea proiectului ”Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 40” și a cheltuielilor legate de proiect
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de transport și mobilitate urbană
- Comisia juridică şi de disciplină

8.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 741/30.10.2018 privind aprobarea proiectului ”Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 41” și a cheltuielilor legate de proiect
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de transport și mobilitate urbană
- Comisia juridică şi de disciplină

9.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 576/06.09.2018 privind aprobarea proiectului ”Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 55” și a cheltuielilor legate de proiect
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de transport și mobilitate urbană
- Comisia juridică şi de disciplină

13.
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 377/29.07.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare sistem rutier pe Strada Dristorului intre B-dul Camil Ressu si Strada Baba Novac“
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de transport și mobilitate urbană
- Comisia juridică şi de disciplină

14.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului București pe anul 2023
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia juridică şi de disciplină

Amendament Grup Consilieri Generali PSD
Amendament Primar General
Amendament Primar General

18.
Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație din partea Fundației HUMANITAS AQUA FORTE, respectiv a Ansamblului statuar Monica Lovinescu și Virgil Ierunca
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de patrimoniu
- Comisia de cultură, culte și educație civică, relații internaționale și relația cu societatea civilă
- Comisia juridică şi de disciplină

21.
Proiect de hotărâre privind împuternicirea Sectorului 2 al Municipiului București în vederea achiziționării, pentru și în numele Municipiului București, a imobilului situat în București, Sector 2, strada Doamna Ghica nr. 1B, identificat cu nr. cadastral 213172, Sector 2, în scopul amenajării unei zone verzi, cu extinderea celei existente
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de patrimoniu
- Comisia de ecologie, protecţia mediului și igienizare
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia juridică şi de disciplină

28.
Proiect de hotărâre privind delimitarea teritorială între autoritățile publice locale de la nivelul Municipiului București cu atribuții în aplicarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia juridică şi de disciplină

31.
Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării expertizelor tehnice care să ateste calitatea și cantitatea lucrărilor executate de către Compania Municipală Consolidări S.A.
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia juridică şi de disciplină

45.
Proiect de hotărâre privind aprobarea listei spațiilor cu altă destinație decât cea medicală, situate în imobilele proprietate publică a Municipiului Bucureşti în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, ce urmează a fi închiriate prin licitație publică
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de patrimoniu
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină

46.
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Normelor de Protecție a Spațiilor Verzi pe teritoriul Municipiului București, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 304/31.08.2009
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de ecologie, protecția mediului și igienizare
- Comisia juridică şi de disciplină

47.
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării corespunzătoare anului 2023 a anexelor din Monografia economico – militară a Municipiului București – ediția 2020
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia juridică şi de disciplină

49.
Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită prin Contract de împrumut de folosință (comodat) a unei ambulanțe de urgență de tip C și aprobarea modelului de contract de împrumut de folosință (comodat) încheiat între Municipiul București și Serviciul de Ambulanță București – Ilfov
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină

50.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Municipiului București pentru anul 2023
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia juridică şi de disciplină

51.
Proiect de hotărâre privind reorganizarea Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor – ASPA și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale acesteia
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de ecologie, protecţia mediului și igienizare
- Comisia juridică şi de disciplină

53.
Proiect de hotărâre privind încheierea unei Convenții între Municipiul București și Societatea METROREX S.A., în vederea decontării cu 50% din valoarea titlurilor de călătorie eliberate donatorilor de sânge
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de transport și mobilitate urbană
- Comisia de sănătate sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină

54.
Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 716/2022 privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul C.I. Nottara, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de cultură, culte și educație civică, relații internaționale și relația cu societatea civilă

55.
Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Școala de Artă București, serviciul public de interes local al Municipiului București
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de cultură, culte și educație civică, relații internaționale și relația cu societatea civilă

56.
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Teatrul ”Excelsior”, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de cultură, culte și educație civică, relații internaționale și relația cu societatea civilă

57.
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de Muzeul Național al Literaturii Române, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de cultură, culte și educație civică, relații internaționale și relația cu societatea civilă

58.
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, de asistență și/sau reprezentare juridică de specialitate de către Compania Municipală Parking București S.A.
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de transport și mobilitate urbană
- Comisia juridică şi de disciplină

59.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Municipale Imobiliara București S.A.
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorilor
- Comisia juridică şi de disciplină

60.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Linia M4 de Metrou Tronson Gara de Nord – Gara Progresul
Având în vedere dimeniunea fișierului complet (>2Gb) regasiți proiectul și separat planșele aferente AICI
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului
- Comisia de transport și mobilitate urbană
- Comisia juridică şi de disciplină

Amendament Grup Consilieri Generali PSD

62.
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului Municipiului București la 31.03.2023
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia juridică şi de disciplină

63.
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului Municipiului București la 30.06.2023
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia juridică şi de disciplină

67.
Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Programului de dezvoltare economico - socială, organizare, amenajarea teritoriului și urbanism - Strategia de Dezvoltare Locală Integrată și Durabilă a Sectorului 2 pentru perioada 2021 - 2027”
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului
- Comisia juridică şi de disciplină

73.
Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5 de a hotărî cu privire la încheierea unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și Comuna Măcărești, Raionul Unghieni, Republica Moldova
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de cultură, culte și educație civică, relații internaționale și relația cu societatea civilă
- Comisia juridică şi de disciplină

74.
Întrebări și interpelări

Ordine de zi suplimentară
Proiect de hotărâre privind cooperarea între Municipiul București și Federația Română de Gimnastică în vederea finanțării și realizării evenimentului sportiv „Regal al Gimnasticii la București” – 2023
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de cultură, culte și educație civică, relații internaționale și relația cu societatea civilă
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină

Amendament Primar General

Lista sedintelor CGMB
Total sedinte in baza de date: 433