Ordine de zi
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și/sau garantării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare totală de până la 156.463.189,10 lei
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia juridică şi de disciplină

2.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului București pe anul 2023
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia juridică şi de disciplină

Amendament Primar General
Amendament grup consilieri generali PSD

6.
Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Sectorului 1 al Municipiului București în vederea achiziționării în numele și pe seama Municipiului București, a imobilului situat în București, str. Constantin Caracaș nr. 46 (fost 60) Sector 1, cu scopul amenajării unei parcări de reședință
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de patrimoniu
- Comisia de transport și mobilitate urbană
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia juridică şi de disciplină

14.
Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Sectorului 5 să achiziționeze, pentru și în numele Municipiului București, imobile de locuințe de pe piața liberă, pentru soluționarea cererilor de atribuire de locuințe sociale, conform Legii nr. 114/1996 privind locuințele și a celorlalte acte normative în domeniul locativ
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de patrimoniu
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină

22.
Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții - consolidare imobil situat în Bd. Schitu Măgureanu nr. 3, sector 5, București
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia juridică şi de disciplină

23.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de amplasare a stațiilor de încărcare a autovehiculelor electrice
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de transport și mobilitate urbană
- Comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului
- Comisia juridică şi de disciplină

Amendament Viceprimar Stelian Bujduveanu

24.
Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov, de a înființa și organiza serviciul public de transport feroviar de călători de interes local
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de transport și mobilitate urbană
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia juridică şi de disciplină

27.

28.

33.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului - cadru pentru închirierea prin licitație publică a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Administrației Fondului Imobiliar
Inițiator – Consilieri Generali
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de patrimoniu
- Comisia juridică şi de disciplină

36.
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul General al Municipiului București pentru anul 2023
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină

37.
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului Ion Creangă
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de cultură, culte și educație civică, relații internaționale și relația cu societatea civilă
- Comisia juridică şi de disciplină

38.
Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul Evreiesc de Stat, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de cultură, culte și educație civică, relații internaționale și relația cu societatea civilă
- Comisia juridică şi de disciplină

41.
Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public al Municipiul București nr. 131/21.02.2020
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia pentru utilități publice și salubritate
- Comisia juridică şi de disciplină

43.
Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la asocierea între Sectorul al Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea derulării și finanțării în parteneriat a olimpiadelor și competițiilor sportive din municipiul București care se desfășoară pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de învățământ și tineret
- Comisia de cultură, culte și educație civică, relații internaționale și relația cu societatea civilă
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină

45.
Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov, de a emite licențele de traseu pentru Linia Turistică „Bucharest City Tour”
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de transport și mobilitate urbană
- Comisia juridică şi de disciplină

50.
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Testarea genetică în cancerele ereditare”
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină

51.
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Testare Babeș Papanicolau în mediu lichid”
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină

52.

53.
Întrebări și interpelări

Ordine de zi suplimentară
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorilor
- Comisia pentru utilități publice și salubritate
- Comisia juridică şi de disciplină

Lista sedintelor CGMB
Total sedinte in baza de date: 417