Ordine de zi
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului București pe anul 2023
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia juridică şi de disciplină
Amendament grupul Consilierilor Generali PSD
Amendament grupul Consilierilor Generali USR
Amendament grupul Consilierilor Generali PNL
Amendament Primar General

2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și/sau garantării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare totală de până la 150.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării unor investiții publice de interes local
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia juridică şi de disciplină

Lista sedintelor CGMB
Total sedinte in baza de date: 411