Ordine de zi
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului București pe anul 2024
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia juridică şi de disciplină

Lista sedintelor CGMB
Total sedinte in baza de date: 439