Ordine de zi
1.
Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București domnului Dumitru - Dorin Prunariu
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de cultură, culte și educație civică, relații internaționale și relația cu societatea civilă
- Comisia juridică şi de disciplină

3.
Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică strada „Drumul Belşugului” – Tronson I și Tronson II
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de patrimoniu
- Comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului
- Comisia juridică şi de disciplină

4.
Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Amenajare zone verzi în vederea extinderii Parcului Tudor Arghezi, B-dul Metalurgiei nr. 100-130”, în vederea continuării lucrărilor de interes public local
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de patrimoniu
- Comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului
- Comisia de ecologie, protecţia mediului și igienizare
- Comisia juridică şi de disciplină

5.
Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construire pasaj rutier suprateran la intersecția Str. Turnu Magurele - Bd. Metalurgiei - Bd. Alexandru Obregia – Etapa II”, în vederea continuării lucrărilor de interes public local
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de patrimoniu
- Comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului
- Comisia de transport și mobilitate urbană
- Comisia juridică şi de disciplină

30.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București, în Consiliul de Administrație al S.C. Apa Nova București S.A.
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia pentru utilități publice și salubritate
- Comisia juridică şi de disciplină

32.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București, în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină

33.

34.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București, în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Neurologie și Boli Neurovasculare
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină

35.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliul General al Municipiului București, în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină

36.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București, în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Medicină Complementară și Alternativă „Prof. Dr. Florin Bratilă”
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină

37.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București, în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină

38.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București, în Consiliul de Administrație al Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină

39.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București, în Consiliul de Administrație al Institutului Clinic „Fundeni”
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină

40.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București, în Consiliul de Administrație al Institutului de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională O.R.L. „Prof. Dr. D. Hociota”
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină

41.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu”
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină

42.
Proiect de hotărâre e privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București, în Consiliul de Administrație al Institutului de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș”
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină

43.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București, în Consiliul de Administrație al Institutului de Endocrinologie „C.I. Parhon” București
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină

45.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București, în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice ”Prof. Dr. N. Paulescu”
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină

46.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București, în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină

47.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București, în Consiliul de Administrație al Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină

48.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București, în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență ”Bagdasar Arseni”
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină

49.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București, în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență București
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină

50.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București, în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Marie Sklodowska Curie”
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină

51.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București, în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență ”Sf. Pantelimon”
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină

52.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București, în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină

53.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București, în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină

54.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București, în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență ”Sf. Ioan”
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină

55.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București, în Consiliul de Administrație al Spitalului Universitar de Urgență București
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină

59.
Proiect de hotărâre privind transmiterea de către Municipiul Bucureşti a documentaţiei tehnico – economice pentru 8 blocuri din sectorul 6, preluată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 323/14.06.2018
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia pentru utilități publice și salubritate
- Comisia juridică şi de disciplină

60.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții Realizarea unui Back-up pentru asigurarea agentului termic în cadrul Spitalului Clinic Colentina
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină

65.
Proiect de hotărâre privind darea din administrarea Centrului Cultural Expo Arte în administrarea Teatrului Stela Popescu a cotei părți din imobilul situat în Str. Batiștei, nr. 14, sectorul 2
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de cultură, culte și educație civică, relații internaționale și relația cu societatea civilă
- Comisia de patrimoniu
- Comisia juridică şi de disciplină

66.
Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Clubului Sportiv Municipal București, a imobilului din strada Ion Sahighian nr. 6, sector 3, București, în vederea întreținerii și exploatării
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia de patrimoniu
- Comisia juridică şi de disciplină

68.

69.
Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București a spațiilor verzi aferente arterei de circulație Bd. Regina Elisabeta, Sector 3 și Sector 5, București
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului
- Comisia de ecologie, protecţia mediului și igienizare
- Comisia de patrimoniu
- Comisia juridică şi de disciplină

70.
Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 1 al Municipiului București și Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de cultură, culte și educație civică, relații internaționale și relația cu societatea civilă
- Comisia juridică şi de disciplină

71.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului București pe anul 2022
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia juridică şi de disciplină

72.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de amplasare a stațiilor de încărcare a autovehiculelor electrice
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului
- Comisia de transport și mobilitate urbană
- Comisia juridică şi de disciplină

74.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A.
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia pentru utilități publice și salubritate
- Comisia juridică şi de disciplină

75.
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Management performant și administrație modernă pentru cetățenii Municipiului București”, cod SIPOCA/MySMIS 1265/155872 și a cheltuielilor legate de proiect
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia juridică şi de disciplină

77.
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 603/26.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții ”Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între Strada Brașov și Terminal Tramvai 41”
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de transport și mobilitate urbană
- Comisia juridică şi de disciplină

78.
Proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru acțiuni de protocol efectuate de Municipiul București
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia juridică şi de disciplină

79.
Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord – cadru de consultanță și reprezentare juridică a Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA)
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de ecologie, protecţia mediului și igienizare
- Comisia juridică şi de disciplină

81.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 392/29.07.2022 privind derularea proiectului ”Bugetare Participativă de Tineret” de către Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de învățământ și tineret
- Comisia juridică şi de disciplină

82.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 294/2020 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului de Proiecte Educaţionale şi Sportive Bucureşti - PROEDUS
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de învățământ și tineret
- Comisia juridică şi de disciplină

83.
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 211/26.11.2015 privind aprobarea aderării municipiului București la programul Orașe Interculturale, dezvoltat de Consiliul Europei
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de cultură, culte și educație civică, relații internaționale și relația cu societatea civilă
- Comisia juridică şi de disciplină

84.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul București și Organizația Internațională pentru Migrație, semnarea acestuia, precum și a tuturor actelor aferente procesului de accesare a fondurilor externe nerambursabile pe componenta azil, migrație și integrare
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de cultură, culte și educație civică, relații internaționale și relația cu societatea civilă
- Comisia juridică şi de disciplină

85.
Proiect de hotărâre privind aprobarea memorandumului de Înțelegere între Municipiul București și reprezentanța UNICEF din România privind participarea municipiului București la Inițiativa Localități Prietene ale Copiilor
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia de învățământ și tineret
- Comisia juridică şi de disciplină

86.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre municipiul București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia de învățământ și tineret
- Comisia juridică şi de disciplină

90.
Întrebări și interpelări

Ordine de zi suplimentară
Lista sedintelor CGMB
Total sedinte in baza de date: 400