Ordine de zi
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul Bucureşti 2018 – 2022, aferent trimestrului I al anului 2022
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de ecologie, protecţia mediului și igienizare
- Comisia juridică şi de disciplină

3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici faza DALI, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare sistem rutier pe arterele Str. Paleologu, Str. Armand Călinescu, Str. Vasile Lascăr, Str. Lizeanu și Intrarea Vagonului"
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de transport și mobilitate urbană
- Comisia juridică şi de disciplină

4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare sistem rutier pe B-dul. Gheorghe Duca, Str. Alexandru Ioan Cuza, Calea Griviței și B-dul. Dinicu Golescu"
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de transport și mobilitate urbană
- Comisia juridică şi de disciplină

5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Ferdinand I, între Șoseaua Mihai Bravu și Strada Traian"
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de transport și mobilitate urbană
- Comisia juridică şi de disciplină

6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Șoseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Strada Reînvierii și Strada Turmelor"
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de transport și mobilitate urbană
- Comisia juridică şi de disciplină

7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Expoziției, Strada Aviator Popișteanu, Strada Puțul lui Crăciun, Strada Dornei și Strada Clăbucet"
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de transport și mobilitate urbană
- Comisia juridică şi de disciplină

8.
Proiect privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare sistem rutier bucla Gara de Est pe arterele B-dul. Gării Obor, B-dul. Ferdinand (între Gara Obor și Șos. Pantelimon), Șos. Pantelimon, Str. Baicului"
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de transport și mobilitate urbană
- Comisia juridică şi de disciplină

11.
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la Programul Termoficare și a graficului de eșalonare anuală a plăților pentru obiectivul de investiții “Modernizare Magistrale de Termoficare aparținând SACET București, Obiectiv 1 ÷ Obiectiv 5 – 9,17 Km“
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia pentru utilități publice și salubritate
- Comisia juridică şi de disciplină

20.
Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 6 în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată cu capital integral public în scopul desfășurării activității de sortare, tratare, preluare și valorificare materială și energetică a deșeurilor
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia pentru utilități publice și salubritate
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia juridică şi de disciplină

21.
Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Parcului Tolbuhin aflat pe raza Sectorului 2, București, în Grădina Mătăsari
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de patrimoniu
- Comisia de cultură, culte și educație civică, relații internaționale și relația cu societatea civilă
- Comisia juridică şi de disciplină

26.
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Programului integrat de dezvoltare urbană a sectorului 6 al municipiului București 2021 – 2030 aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 437/26.11.2021
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia juridică şi de disciplină

29.
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării corespunzătoare anului 2022 a anexelor din Monografia economico - militară a Municipiului București – Ediția 2020
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia juridică şi de disciplină

34.
Proiect de hotărâre privind stabilirea formei de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aflate pe raza administrativ teritorială a Municipiului București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 139/2008
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia de cultură, culte și educație civică, relații internaționale și relația cu societatea civilă
- Comisia juridică şi de disciplină

35.
Proiect de hotărâre privind împuternicirea pentru inițierea procedurii achiziționării cotei de ½ din imobilul ”Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu – Storck” situat în str. Vasile Alecsandri nr. 16, sectorul 1, București
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de cultură, culte și educație civică, relații internaționale și relația cu societatea civilă
- Comisia de patrimoniu
- Comisia juridică şi de disciplină

36.
Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a spațiului cu destinație medicală situat în imobilul din Str. Ardeleni, nr. 3A, etaj 2, sector 2, Bucureşti, proprietatea Municipiului Bucureşti, Asociaţiei Help Autism
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de patrimoniu
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină

41.
Întrebări și interpelări

Ordine de zi suplimentară
Lista sedintelor CGMB
Total sedinte in baza de date: 393