Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Proiect Data publicarii proiectului Denumire Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită a proiectului de hotărâre * Legaturi utile
1076 2014-09-10 Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a documentatiei de urbanism PUZ - Str. BOLTEl Nr. 22, Sector 4, Bucuresti 2014-09-25 0
1075 2014-09-09 Proiect de hotărâre privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pentru Municipiul Bucuresti , pentru anul 2015 2014-09-24 0
1074 2014-09-09 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.G.M.B. nr. 294/28.11 .2013 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) - INCHIDERE INEL MEDIAN DE CIRCULATIE LA ZONA NORD - AUTOSTRADA URBANA TRONSON CUPRINS iNTRE LACUL MORII si SOSEAUA COLENTINA 2014-09-24 0 Descarcă versiunea îmbunătăţită !
1073 2014-08-22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) P.U.Z. Str. Dr. Caracaş Constantin nr. 47-49-51. sector 1, Bucuresti 2014-09-06 2
1072 2014-08-22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) P.U.Z. Str. Garlei nr. 1C-1 E, sector 1, Bucuresti 2014-09-06 0
1071 2014-08-22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) P.U.D. - Str. Franceza nr. 70, Sector 3, Bucuresti 2014-09-06 0
1070 2014-08-22 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de transport si distributie a energiei termice livrata prin puncte termice urbane, de transport pentru consumatorii cu puncte termice proprii si a preturilor locale medii de facturare a energiei termice pentru consumatorii non-casnici, practicate de RADET Bucuresti 2014-09-05 1
1069 2014-07-25 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) P.U.Z. - CALEA FERENTARI nr. 62, Sector 5, Bucuresti 2014-08-08 0
1068 2014-07-16 Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii persoane fizice, vor presta activitati in folosul comunitatii 2014-07-29 0
1067 2014-07-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - P.U.Z. Str. MAICA TEOFANA Nr. 17, sector 1, BUCURESTI 2014-07-19 0
1066 2014-07-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - PUD Str. Cercelus nr. 1, sector 3, Bucuresti 2014-07-19 0
1065 2014-06-18 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) P.U.Z. - BULEVARDUL MIRCEA VODA, NR. 210 si NR. 31, SECTOR 3 2014-07-03 0
1064 2014-06-06 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)P.U.Z. - DRUMUL BRAGADIRU, NR. 58-86, SECTOR 5, BUCURESTI 2014-06-21 0
1063 2014-06-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) -INTRAREA AURORA, NR. 17B, SECTOR 1 2014-06-15 0
1062 2014-06-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. JIMBOLlA, NR. 165A, SECTOR 1 2014-06-15 0
1061 2014-06-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - PUZ - STR. 13 SEPTEMBRIE, NR. 179-181, SECTOR 5, BUCURESTI 2014-06-15 0
1060 2014-05-16 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) P.U.Z. - Sos. PANTELIMON nr. 111A, Sector 2, Bucuresti 2014-05-30 0
1059 2014-04-16 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) P.U.Z. - STR. SPLAIUL INDEPENDENTEI nr. 237, Sector 6,Bucuresti 2014-04-30 1
1058 2014-04-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ)P.U.Z. - țEEA METEOROLOGIEI, NR. 26-28, SECTOR 1, BUCURESTI 2014-04-18 1
1057 2014-03-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzatii, pentru anul 2014, calculata conform Anexei nr. 2 la HCGMB nr. 317/2008 2014-04-12 1
1056 2014-03-25 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ)P.U.Z. - STR. PRINOSULUI NR.13-15-17-19, SECTOR 4, BUCURESTI 2014-04-09 42
1055 2014-03-13 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)P.U.D. - SOS. PAVEL DIMITRIEVICI KISELEFF nr. 45-45A, Sector 1, Bucuresti 2014-03-28 2
1054 2014-03-05 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) P.U.D. - B-DUL 8UCURESTII NOI, NR. 111, SECTOR 1, 8UCURESTI 2014-03-19 2
1053 2014-02-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)P.U.D. - STR. CONSTANTIN DANIEL ROSENTHț, NR. 39, SECTOR 1 2014-03-14 1
1052 2014-01-20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare si functionare a serviciului public de salubrizare - activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in Municipiul Bucuresti 2014-02-04 5 Descarcă versiunea îmbunătăţită !
Proiecte: 1433