Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Proiect Data publicarii proiectului Denumire Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită a proiectului de hotărâre * Legaturi utile
1326 2018-07-18 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ- STR. PISCULUI NR. 14 - SECTOR 4 2018-08-02 37
1325 2018-07-17 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - STR. BARBU V ACARESCU NR. 164E - SECTOR 2 2018-08-01 0
1324 2018-07-11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - STR. TRAIAN NR. 125 (1258 NR. PROVIZORIU), SECTOR 2, BUCURESTI 2018-07-26 0
1323 2018-07-09 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bucuresti, pentru activitati nonprofit de interes local in domeniul cultura, protectia mediului inconjurator, activitati de tineret, precum si a Modelului de Contract Cadru de Finantare nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes local, potrivit Legii nr.350/2005 2018-07-24 6
1322 2018-07-06 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - STR. VICTOR BRAUNER NR. 40M - 40L- SECTOR 3, BUCURESTI 2018-07-23 0
1321 2018-07-05 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - STR. VICTOR BRAUNER NR. 42- BD. THEODOR PțLADY NR. 309- SECTOR 3, BUCURESTI 2018-07-20 0
1320 2018-06-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - BD. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 1C, BD. BASARABIA NR. 246, 80. BASARABIA NR. 250, SECTOR 3, BUCURESTI 2018-07-13 0
1319 2018-06-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) S0SEAUA DUDESTI-PANTELIMON NR. 42 LOTURILE 4, 5, 6, 7, 8, 9/2, 10, 12, 14/1, 16/2, 17, 18, 19, 20/2/2,22, 23, 24 si 25, SECTOR 3, BUCURESTI 2018-07-12 0
1318 2018-06-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - PUZ - STR. GHERGHITEI NR. 5-7, INTR. GHERGHITEI NR. 5A, STR. FABRICA DE GHEATA NR.15 - SECTOR 2 2018-07-11 0
1317 2018-06-22 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) STRADA IZBICENI, NR. 102, SECTORUL 1, BUCURE?TI 2018-07-09 1
1316 2018-06-21 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) STR. MADRIGțULUI NR. 30, SECTOR 1 2018-07-06 1
1315 2018-06-20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - STR. BERZEI NR. 42 - SECTOR 1, BUCURESTI 2018-07-05 0
1314 2018-06-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - STR. GENERAL CONSTANTIN BUDIȘTEANU NR. 7, SECTOR 1, BUCUREȘTI 2018-07-04 0
1313 2018-06-11 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zona de Sud a Sectorului 4 Bucuresti 2018-06-26 25
1312 2018-05-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a obiectivelor sportive care apartin Municipiului Bucuresti 2018-05-30 0
1311 2018-05-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului public de administrare a obiectivelor sportive din Municipiul Bucuresti si a Caietului de Sarcini al Serviciului public de administrare a obiectivelor sportive care apartin Municipiului Bucuresti 2018-05-30 0
1310 2018-05-09 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ SOSEAUA GHEORGHE IONESCU SISESTI, NR. 4-6; 6, SECTORUL 1, BUCURESTI 2018-05-24 0
1309 2018-04-25 Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului Local de Urbanism al Planului Urbanistic General aprobat prin Hotararea CGMB nr. 269/21.12.2000, cu modificarile si completarile ulterioare 2018-05-10 2
1308 2018-04-20 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ).- Strada Jimbolia nr. 103, sectorul 1 , Bucuresti 2018-05-07 74
1307 2018-04-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - SOSEAUA DOBROIESTI NR. 37-39, SECTORUL 2, BUCURESTI 2018-05-04 1
1306 2018-04-17 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Strada Vanatori, nr. 25, sectorul 5, Bucuresti 2018-05-02 0
1305 2018-04-12 Proiect de hotărâre privind aprobarea Recensamantului persoanelor adulte fara adapost de pe raza municipiului Bucuresti 2018-04-27 2
1304 2018-04-12 Proiect de hotărâre privind interzicerea vanzarii cainilor si pisicilor in magazine de tip "pet shop" si in comerturi similare pe raza Municipiului Bucuresti 2018-04-27 7
1303 2018-03-23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bucuresti, prin bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Munlcipiului Bucuresti, pentru activitati nonprofit de interes local, precum si a Modelului de Contract Cadru de Finantare nerambursabila a activitatior nonprofit de interes local, potrivit legii nr. 350/2005 2018-04-10 0 Descarcă versiunea îmbunătăţită !
1302 2018-03-13 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Strada Jandarmeriei nr. 13, nr. 13A, nr. 13B si Strada Meteorologiei nr. 24 si nr. 30, sectorul 1, Bucuresti 2018-03-28 1
Proiecte: 1628