Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Proiect Data publicarii proiectului Denumire Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită a proiectului de hotărâre * Legaturi utile
1281 2017-12-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modalitatea de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire, modernizare, reparare si intretinere a retelei stradale si lucrarilor de arta din Municipiul Bucuresti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban 2018-01-15 0
1280 2017-12-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru Serviciul de lntretinere a arborilor si spatiilor verzi de pe domeniul public al Municipiului Bucuresti 2018-01-15 3
1279 2017-12-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului: amenajarea, exploatarea si intretinerea lacurilor, strandurilor, bailor, bazelor de odihna si de agrement din Municipiul Bucuresti si a Caietului de Sarcini pentru Serviciul Public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, strandurilor, complexelor de sanatate si bailor publice din Municipiul Bucuresti 2018-01-15 0
1278 2017-12-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului public de organizare, functionare si administrare a cimitirelor si crematoriilor umane in Municipiul Bucuresti si a Caietului de Sarcini al serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al Municipiul Bucuresti 2018-01-15 0
1277 2017-12-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului de lntretinere arbori si spatii verzi in municipiul Bucuresti si a Caietului de Sarcini pentru serviciul public de administrare a domeniului public si privat al municipiului Bucuresti privind activitatile de lntretinere a arborilor si a spatiilor verzi 2018-01-15 0
1276 2017-12-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului de administrare a parcurilor si gradinilor din Municipiul Bucuresti si a Caietului de Sarcini pentru serviciul de administrare a parcurilor si gradinilor din municipiul Bucuresti 2018-01-15 0
1275 2017-12-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind serviciul de administrare a fondului imobiliar aflat in domeniul public si privat al Municipiului Bucuresti si in domeniul privat al statului si a Caietului de sarcini al serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat in domeniul public si privat al Municipiului Bucuresti si in domeniul privat al statului 2018-01-15 0
1274 2017-12-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii Serviciului de managemental traficului in municipiul Bucuresti si a Caietului de Sarcini al serviciului public de administrare a domeniului public si privat pentru asigurarea Managementului Traficului in municipiul Bucuresti 2018-01-15 2
1273 2017-12-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a domeniului public si privat pentru asigurarea Managementului Traficului in municipiul Bucuresti 2018-01-15 0
1272 2017-12-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a parcajelor apartinand domeniului public si privat al municipiului Bucuresti 2018-01-15 0
1271 2017-12-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat in domeniul public si privat al Municipiului Bucuresti si in domeniul privat al statului 2018-01-15 0
1270 2017-12-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al Municipiului Bucuresti 2018-01-15 0
1269 2017-12-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru serviciul public de administrare a domeniului public aferent activitatilor de amenajare, exploatare, reparare, protejare si intretinere a lacurilor, strandurilor si caselor de odihna si tratament din Municipiul Bucuresti 2018-01-15 0
1268 2017-12-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea "Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public in municipiul Bucuresti" si a "Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public" 2018-01-15 0
1267 2017-12-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de administrare si exploatare a parcarilor din municipiul Bucuresti si a Caietului de Sarcini al serviciului public de administrare a parcajelor apartinand domeniului public si privat al municipiului Bucuresti 2018-01-15 0
1266 2017-12-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului public si privat privind activitatile de publicitate stradala si afisaj din Municipiul Bucuresti si a Caietului de sarcini al Serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de publicitate stradala si afisaj din Municipiul Bucuresti 2018-01-15 0
1265 2017-12-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea "Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public in municipiul Bucuresti" si a "Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public" 2018-01-15 0
1264 2017-12-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de administrare si exploatare a parcarilor din municipiul Bucuresti si a Caietului de Sarcini al serviciului public de administrare a parcajelor apartinand domeniului public si privat al municipiului Bucuresti 2018-01-15 3
1263 2017-12-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului public si privat privind activitatile de publicitate stradala si afisaj din Municipiul Bucuresti si a Caietului de sarcini al Serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de publicitate stradala si afisaj din Municipiul Bucuresti 2018-01-15 1
1262 2017-12-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modalitatea de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de publicitate stradala si afisaj din Municipiul Bucuresti 2018-01-15 2
1261 2017-12-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de administrare a parcurilor si gradinilor din municipiul Bucuresti 2018-01-15 1
1260 2017-12-28 Proiect de hotărâre privind infiintarea CENTRULUI CULTURț“LUMiNA”siaprobarea organigramei,numarului total de posturi,Statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale acestuia 2018-01-12 6 Descarcă versiunea îmbunătăţită !
1259 2017-12-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru, a Caietului de sarcini si a contractului de atribuire in gestiune delegata pentru organizarea si executarea serviciului public de transport local in regim de taxi si abrogarea HCGMB nr. 178/2008 2018-01-03 262
1258 2017-12-12 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) Strada Cornescu nr. 14, sectorul1, Bucuresti 2017-12-27 0
1257 2017-12-11 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ- B-DUL THEODOR PțLADY NR. 287, SECTORUL 3, BUCURESTI 2017-12-27 0
Proiecte: 1583