Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Proiect Data publicarii proiectului Denumire Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită a proiectului de hotărâre * Legaturi utile
1126 2015-08-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ), Str. Dimitrie Onciu,nr. 1-3, sector 2, Bucuresti 2015-09-11 0
1125 2015-08-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Sevastopol, nr. 5, sector 1, Bucuresti 2015-09-11 0
1124 2015-08-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Aviator Mircea Zorileanu, nr. 72 - Sector 1, Bucuresti 2015-09-10 0
1123 2015-08-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Jiului nr. 8, sector 1, Bucuresti 2015-09-10 0
1122 2015-08-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal -(PUZ) Str. Nerva Traian, nr.27-33 - Sector 3, Bucuresti 2015-09-09 0
1121 2015-08-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea " Regulamentului Serviciului de lIuminat Public in Municipiul Bucuresti 2015-09-02 0
1120 2015-07-31 Proiect de hotărâre privind raporturile contractuale referitor la spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta/teren sport aflate in administrarea Centrului de Proiecte si Programe Educationale si Sportive pentru Copii si Tineret Bucuresti 2015-08-13 0
1119 2015-07-22 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - PUZ - SOSEAUA BERCENI NR. 94, SECTORUL 4, BUCURESTI 2015-08-03 0
1118 2015-07-14 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - STRADA TOAMNEI NR. 71, SECTOR 2,BUCURESTI 2015-07-27 1
1117 2015-07-14 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - STRADA ROBANESTI NR. 43, SECTOR 1, BUCURESTI 2015-07-27 0
1116 2015-07-14 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - BULEVARDUL DACIA NR. 121, SECTOR 2, BUCURESTI 2015-07-27 1
1115 2015-06-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - PUD - STR. LIMANULUI NR. 41, SECTORUL 1, BUCURESTI 2015-07-09 1
1114 2015-06-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STRADA PLUTASILOR, NR. 8, SECTOR 1, BUCURESTI 2015-07-02 0
1113 2015-06-12 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - STR. IZBICENI, NR. 102F, SECTORUL 1, BUCURESTI 2015-06-25 0
1112 2015-06-12 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) -B-DUL EXPOZITIEI NR. 24F (FOST 22-30/NR. CAD.262697)-SECTOR1 2015-06-25 1
1111 2015-06-02 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzata, pentru anul 2015, calculata conform Anexei nr, 2 la HCGMB nr. 317/2008 2015-06-16 0
1110 2015-05-25 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - STR. PANCIU, NR. 42B, SECTORUL 1, BUCURESTI 2015-06-07 0
1109 2015-05-18 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) -INTERVENTII URBANISTICE IN ZONA CENTRțA A CAPITțEI, DETțIU 4.1 SI 4.2 - REțIZARE ACCESE AUTO SI PIETONțE SUPLIMENTARE IN PARCAJ SUBTERAN 2015-05-31 3
1108 2015-05-13 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) - STR. DRUMUL PADUREA NEAGRA NR. 18-20, SECTORUL 1, BUCURESTI 2015-05-26 0
1107 2015-05-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - STR. BOTORANI, NR. 6A-6B, SECTOR 5, BUCURESTI 2015-05-17 0
1106 2015-04-23 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ - FABRICA DE CARAMIDA - LACUL GRIVITA, SECTORUL 1, BUCURE?TI 2015-05-06 3
1105 2015-04-22 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - STR. SAVINE?TI , NR. 2 - 4 - 4A, SECTORUL 4, BUCURESTI 2015-05-05 0
1104 2015-04-09 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - BULEVARDUL EXPOZITIEI, NR. 2, SECTORUL 1, BUCURESTI 2015-04-24 0
1103 2015-03-30 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) STR. MANTULEASA, NR. 7-9, SECTOR 3, BUCURESTI 2015-04-13 5
1102 2015-03-25 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - STR. MIRCEA ELIADE 9-9A, 9B, 9F, SECTOR 1, BUCURESTI 2015-04-07 0
Proiecte: 1433