Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Proiect Data publicarii proiectului Denumire Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită a proiectului de hotărâre * Legaturi utile
1151 2015-11-24 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu PUD - Str. Constantin Bosianu nr.30, sector 4, Bucuresti 2015-12-08 1
1150 2015-11-24 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Str. Maria Rosetti nr. 4, sector 2, Bucuresti 2015-12-08 0
1149 2015-11-23 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal ( PUZ) Plan Urbanistic Zonal - Modificare "PUZ Coordonator al Sectorului 6, Bucuresti" aprobat prin H.C.G.M.B nr. 278/31 .10.2013 2015-12-07 2
1148 2015-11-23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Str. Niagara nr. 36, sector 1, Bucuresti 2015-12-07 0
1147 2015-11-06 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - PARC SFINTII APOSTOLI - PODUL CțICILOR PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRțA" 2015-11-20 4
1146 2015-11-06 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - SPATIU PUBLIC SALA PALATULUI PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRțA" 2015-11-20 5
1145 2015-11-06 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - RAHOVA - URANUS - PlATA DE FLORI PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRțA" 2015-11-20 9
1144 2015-11-06 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - PUZ- PlATA CONSTITUTIEI -ANTIM - B-DUL UNIRII PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRțA" 2015-11-20 15
1143 2015-11-06 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ), PUZ - PlATA CANTACUZINO - PlATA LAHOVARY, PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRțA" 2015-11-20 2
1142 2015-11-06 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - PARC IZVOR - POD MIHAl VODA PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA" ZONA CENTRțA" 2015-11-20 8
1141 2015-11-05 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - STR. PADINA NR. 2-10,12-14,16-20,22, Sector 1, Bucuresti (Fost Aleea Privighetorilor nr. 1 A, loturile cu nr. cad. 243525, 243526, 243527, 243528) 2015-11-19 0
1140 2015-10-30 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - STR. JIULUI, NR. 10-138, SECTOR 1, BUCURE?TI 2015-11-13 0
1139 2015-10-22 Proiect de hotărâre privind unele masuri de imbunatatire a activitatii in pietele agroalimentare din municipiul Bucuresti 2015-11-04 0
1138 2015-10-21 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termica din Municipiul Bucuresti 2015-11-04 0
1137 2015-10-20 Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic Zonal STR. TEIUŞ, NR.121 B, SECTORUL 5, BUCUREŞTI aprobat prin Hotararea CGMB nr. 306 din 29.10.2010 2015-11-02 0
1136 2015-10-13 Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilitalii Hotararii C.G.M.B. nr. 350 din 17.12.2010 prin care s-a aprobat documentalia de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) -Soseaua Nordului nr. 114-140, sectorul 1, Bucuresti 2015-10-28 0
1135 2015-10-13 Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistie Zonal PENETRATIE BUCURESTI- AUTOSTRADA BUCURESTI-BRASOV,SECTOR 1 2015-10-28 0
1134 2015-09-30 Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in municipiul Bucuresti, incepand cu anul 2016 2015-10-12 20 Descarcă versiunea îmbunătăţită !
1133 2015-09-28 Proiect de hotărâre privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pentru municipiul Bucuresti, pentru anul 2016 2015-10-13 0
1132 2015-09-23 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii C.G.M.B. nr. 252/2013 privind repartizarea locuintelor achizitionate din fonduri proprii ale Muncipiului Bucuresti 2015-10-07 1
1131 2015-09-23 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ-8-DUL METțURGIEI NR. 81C,SECTORUL 4, BUCURESTI 2015-10-07 0
1130 2015-09-16 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Fabrica de Caramida, nr. 5 (fost 3), 5A, 5B, 5C, 5D,5E, 5P, 5R, 5S, 5T - Sector 1, 8ucuresti, 2015-09-30 13
1129 2015-09-11 Proiect de hotărâre privind reglementarea procedurilor de aprobare a planurilor urbanistice zonale in Municipiul Bucuresti 2015-09-25 15
1128 2015-09-08 Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri, pe o perioada de 10 ani 2015-09-22 0
1127 2015-08-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZl Soseaua Gherase, nr. 66-70, sectorul 2, Bucuresti 2015-09-10 0
Proiecte: 1433